ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
โปรแกรมนี้ใช้ได้ใน Browser : FireFox, Chrome, Internet Explorer 11.0 ขึ้นไป
Last Update : 06/10/2563
ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน V. 1.0.0.1